• facebook
  • twitter
  • link
  • youtube

Buổi triển lãm

Triển lãm đóng gói Đông Quan 2010
Triển lãm bao bì quốc tế Trung Quốc 2012
Cuộc đổ bộ in ấn & đóng gói quốc tế 2014
2015 In Trung Quốc 2015
Drupa 2016 2016
2017 All In Print Triển lãm Trung Quốc Bắc Kinh
2017 In 2017 Philippines
2018 In Trung Quốc Triển lãm Thượng Hải
2019 Pack Pirnt International
2020 Print India Mumbai Exhibition